E+V
Classificació de canals per visió artificial.
logoRupro E+V LM Realisations Stridhs Drechsel Longwood