Sales de desfer

TRANSPORT I LOGÍSTICA DEL PRODUCTE

Un sistema de cintes automatitzades transporten en caixes el producte acabat o subproducte a cambres o molls d'expedició de manera ordenada i classificada.

Al final del procès d'especejament, s'evacuen les diferents parts de la canal fins a les càmares de conservació o als molls de càrrega mitjançant ganxos-perxa via carrils aèris . logoRupro E+V LM Realisations Stridhs Drechsel Longwood