Sales de desfer

ESPECEJAMENT HORITZONTAL


Mitjançant una cadena descendent, es col·loca la canal a sobre d'una cinta transportadora per poder fer el desarmat de les peces primàries.
Aquest desarmat, pot ser manual o amb tall primàri automàtic.

Les peces primàries són conduides automàticament a la seva línia d'especejament a través d'una cinta transportadora.logoRupro E+V LM Realisations Stridhs Drechsel Longwood