Triperies i Subproductes

PROCÉS TRIPA FINA


Línies  complertes per processar la tripa fina de la firma Sueca STRIDHS.
Contruïdes totalment en acer inoxidable permeten processar des de 60 fins a  900 tripes (de porc) / hora.
Formades per máquines buidadores, matxucadores i acabadores, amb els seus tancs i complements també en acer inoxidable.

Corrous estriats i llisos de cautxú .Les línies es dissenyen en funció de l'espècie a tractar i de la producció que es vol realitzar, sempre en funció de les necessitats específiques de cada client.
Concebudes  per funcionar amb el mínim de personal , es poden acompanyar de sistemes de reciclatge d'aigua calenta i freda, així com rodes automàtiques per estirar la tripa a la línea.

Una de les característiques principals a remarcar de les línees STRIDHS apart de la  gran qualitat de la tripa resultant és el poc soroll de funcionament, i amb el corrou maxacador de cautxú en forma d'espina de peix.


Roda Estiradora Tripa Fina STRIDHS


Amb l'us de la Roda Estiradora s'obtenen tripes d'óptima qualitat, sense grassa i es redueixen al mínim el nombre de perforacions i fibres , i s'ergonotmitza el lloc de treball. 

Tant poden ser per Porc (CPH) com per Vacú (CPB).

Disposem de diferents models:

- CPH, roda estiradora de tripa fina per porc  Per un operador , producció fins a  350 tripes/ hora . 
- CPH 2, conjunt automàtic de dues rodes estiradores de tripa per porc
- CPH 3, conjunt automàtic de tres rodes estiradores de tripa per porc
- CPB , roda estiradora de tripa de vacú . Per un operador , producció fins a 350 tripes / hora.


Entubadora de doble us STRIDHS-DRECHSEL


Pot utilitzar-se de manera independent per ambdós costats. Equival a dues màquines en una.

Fabricada totalment en acer inoxidable d'alta qualitat.

- Fàcil neteja.
- Facilitat de canviar els tubs .
- Adaptable a tubs de 550mm. de llargada i de diferents diàmetres; 15, 20 i 21mm.
- Fluxe de l'aigua graduable
- Rodes estiradores amb material d'alta resistència
- Fàcil i ràpida mobilitat de les tripes


Mesuradora de longitud de tripa STRIDHS-DRECHSEL
- Mesurador electrònic de longituds de tripa de vedella, porc i budell estret tipus “Frankfurt”.
- Motor controlat per un variador de freqüència, fàcil el canvi de velocitat, lliure de mantenimient i sense frè mecànic.
- Rendimient de fins a 100 madeixes hora.
- Fabricació  en acer inoxidable.

* Pantalla indicadora de:
  .Longitud de la tripa.
  .Longitud preseleccionada de la tripa.
  .Aturada automàtica quan arriba a longitud preseleccionada.
  .Nombre d'unitats que composen cada madeixa.
  .Nombre de madeixes processades.

- Teclat i sensors protegits contra  la penetració d'aigua.
- Roda mesuradora i roda d'estirat recobertes de material altament adherent, resistent al desgast i cumplint la normativa sanitària sobre materials utilizables     en la fabricació de maquinària alimentària.
- Roda d'estirament especialment concebuda per evitar que s'enredi la tripa  i amb protecció regulable per evitar esquitxades.
- Incorpora sistema especial de frenada que permet la medició exacta de la tripa, encara que la màquina sigui usada per mans inexpertes.

logoRupro E+V LM Realisations Stridhs Drechsel Longwood