Triperies i Subproductes

TORRE TRIPES
Torre elevadora amb safata per al trasllat de budells, des de la cadena de despulles fins a la triperia, situada a diferent nivell d'alçada.

Avantatge: Evita danys al paquet intestinal.





logo



Rupro E+V LM Realisations Stridhs Drechsel Longwood