Línies Porcí

TAULA HORITZONTAL DE SAGNAT

TAULA DE SAGNAT


TAULA DE SAGNAT

Una taula per sagrar de forma contínua i horitzontalment .


Construïda totalment d' acer inoxidable, té una zona de taulers de niló d' un metre d'ample i una zona de corrons inoxidables de mig  metre.


Equipada amb una bomba peristàltica per  transferir la  sang bruta i una bomba pneumàtica amb circuit i difusors d'anticoagulant per tractar sang bona.


Les cadenes de tracció són d'inoxidable . Està proveïda de dues tramuges de recollida de sang bona , una tramuja de sang bruta i un grup motriu de 1,5 CV.TOLVA DE RECEPCIÓ DE SANG

Construïda totalment amb acer inoxidable de  longitud  suficient per un sagnat idoni en funció de la producció.

El perímetre exterior de la tolva porta una pestanya  que permet que es pugui rebre en obra.

També porta una vàlvula de sortida de PVC de 3" i peus de goma regulables.


TOLVA DE RECEPCIÓMECANISME ELEVADOR A NIVELL DE SAGNAT

ELEVADOR DE SAGNAT

Per elevar porcs aturdits a nivell de la via de sagnat, aproximadament 3 metres.

Velocitat suficient per aconseguir el rendiment previst.

S'entrega amb una botonera d'accionament elèctric estanca a l'aigua.RETORN DE GANXOS

Sistema  per retornar els ganxos una vegada passat el procés de sagnat al punt on es penja l'animal.


Consisteix en una combinació de trams de via automatitzats o  trams amb pendent  sense automatitzar.

El sistema  evita trencadures, cops o sortides de via dels ganxos.


RETORN DE GANXOSDIPÒSIT DE COCCIÓ DE SANG

AGITADOR


DIPÒSIT DE SANG

Sistema per tractar la sang mitjançant injecció directe de vapor. S'aconsegueix passar la sang de líquida a sòlida.

Percentatge d'humitat de la sang entrant: 82%

Percentatge d'humitat de la farina de sang resultant: del 30% al 40% .

Carga útil por operació: 1.000 litres

Durada del procés: aprox. 30 minuts. Temps variable en funció de la possible aportació d'aigua conjuntament amb la sang a tractar.

Construcció en acer inoxidable.Incorpora un agitador.

Porta de sortida circular amb obertura  tancament per accionament de cilindre pneumàtic.

Introducció de sang líquida per la part superior, per on també surten els gasos generats durant el procés.

Producció: 2000 l/h

logoRupro E+V LM Realisations Stridhs Drechsel Longwood