Accessoris

ARMARIS PER PROTEGIR EQUIPS INFORMÀTICS
Construits de material plàstic extrussionat.

Disposem d'una àmplia gama de mides i concepcions.

- Complements estancs
- Eviten condensacions
- Resistents a abrasius
- Resistents; poden ser rentats amb mànegues a pressió
- Transparents a WI-FI

Els armaris són l'opció ideal per protegir equips informàtics; pantalles, pc, etiquetadores, impresores i altres aparells exposats a ambients agresius com el fred, la pols, humitats, acidesa, etc. 

Els armaris són fabricats per l'empresa francesa LM REALISATIONS. Per més informació visitin  la seva web .

TRANSPORTADORS

Construcció  de diferents tipus de transportador.

-Via tubular galvanitzada .

-Via tubular omega galvanitzada amb perfil de polietilè :  menor coeficient de roçament, menys esforç de trasllat, menys lubricació i menys cost de manteniment dels ganxos.

-Birrail inoxidable o d'alumini: sistema de transport aeri amb cadena o manual pel transport de ganxos amb rodes de deplaçament .SILO D'EMMAGATZAMENT
Dipòsit cilíndric construït de xapes d'acer inoxidable degudament soldades .
Es composa d'un grup hidràulic per accionar la comporta, una escala d'accés i un quadre elèctric.
Dipòsit destinat a guardar pèl es suministra amb comporta amb doble batent, i per despulles com ossos, tripes, pells,... amb una  comporta tipus tallant.
Capacitat : 14.000 / 18.000 litres.

PORTA PIVOTANT


Porta pivotant amb vaivé en els dos sentits, especialment per sortides o entrades de canals per mitjà de transportadors aeris en cambres. Permet que es tanqui sempre la porta entre canal i canal. Construïda totalment en acer inoxidable.

La porta està formada pel marc muntat amb perfils inox. i làmines de polietilè blanc rígid de 5mm., en fraccions de 140mm, que van cargolades una a una a l'eix, inclou també una part fixa superior, ajustada al perfil de la cadena transportadora.

Avantatges:

.Porta sempre tancada
.Estalvi energètic
.Sense manteniment
.Regulació d'obertura i duresa de la molla


CANÓ PNEUMÀTIC
Per a transport de materials semisólids, contingut de tot tipus de residus, restes de peix, panxes, budells, estómacs, pel , etc., fins l'abocador o dipósit d'acumulació.
Sistema pneumàtic. Incorpora armari de maniobra amb progamador de seqüència.

Models:

- ø 800 vàlvula guillotina 300mm Q26-G
- ø 560 vàlvula guillotina 250mm Q26-P
- ø 800 vàlvula guillotina 250mm Q26

logoRupro E+V LM Realisations Stridhs Drechsel Longwood