Fred Industrial

FRED INDUSTRIAL

L'experiència de Mecánicas Garrotxa S.A ens ha portat a l' ampliació dels nostres serveis entrant al camp de la refrigeració, creant així Metal-Giro, una empresa filial dedicada única i exclusivament al fred industrial.

Així, apart de la construcció de la raïleria i de les estructures de les cambres de refrigeració i oreig, ara podem oferir l'instal.lació frigorífica complerta.
Com a responsables de la construcció dels compresors, els nostres tècnics ofereixen un servei total i de qualitat.

Disseny i construcció pròpia de les unitats compresores.
Instal·lació de NH3-CO2 i aigua glicolada.
Control i optimització del consum energètic a plantes frigorífiques.

* Tunels d'oreig
* Cambres d'estabilització
* Plantes de congelació
* Càmeres conservació
* Túnels de congelació ràpida
* Centrals de fredlogoRupro E+V LM Realisations Stridhs Drechsel Longwood